Smaragd Gyógyszertár
Keresés:   

Termékek

Fényvédelem

Kozmetikumok

Alakformáló termékek

Kötszerek

Dr SCHOLL

Gyógyászati segédeszközök, műszerek

Pszoriázis ápolása

Rosacea ápolása, kezelése

Külső élősködők elleni készítmények

Pigmentfoltok kezelése, halványítása

Hajhullás

Intim Higiénia

Inkontinencia

Méregtelenítés, lúgosítás

Dohányzás elleni készítmények

SWISS Laboratory Vitamin italok

JutaVit

Elsősegély

Adatkezelési Tájékoztató

1.Adatkezelő megnevezése

Pharmaunió Gyógyszerkereskedelmi és Gyógyászati Eszközöket Forgalmazó Betéti Társaság

Székhely:2800 Tatabánya Fő tér 30/a.
E-mail:smaragd.gyogyszertar@pharmaunio.t-online.hu
Telefon:+36-34/311-135
Fax:+36-34/511-025
Honlap:www.smaragd-gyogyszertar.hu

2.Alapelvek

Jelen tájékoztató célja a Pharmaunió Gyógyszerkereskedelmi és Gyógyászati Eszközöket Forgalmazó Betéti Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.smaragd-gyogyszertar.hu címen működő internetes felület és web-áruház (továbbiakban: Web-áruház) adatkezelési tevékenységének alapelveinek lefektetése és ismertetése. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal a Web-áruház munkája során az alább leírtak, és a mindenkori érvényes jogszabályok betartására.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú megváltoztatásra. Az esetleges változásokat a Web-áruház honlapján az Adatkezelő minden esetben közzé teszi.

3.Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Web-áruházzal kapcsolatos munkája során kizárólag annak felületén leadott megrendelések gyors, precíz és hibátlan végrehajtásának céljából hajt végre adatkezelést.

A kezelt adatok kizárólag a Web-áruház regisztrációs folyamatát végrehajtott magán vagy jogi személy (továbbiakban: Felhasználó) által megadott elérhetőségeket és a leadott megrendelés tartalmát foglalják magukba.

A Felhasználók személyes adataikat egyértelmű beleegyezésükkel adják át az Adatkezelő részére.

4.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó regisztrációs folyamat alatt megadott egyértelmű beleegyezése

5.A kezelt adatok típusai

személyes adat

az adatkezelés célja

Felhasználó E-mail címe

a felhasználó regisztrációjához elengedhetetlenül szükséges egyedi azonosító, felhasználóval való kapcsolattartást is szolgálja

jelszó

a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

családi- és utónév

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja

postai elérhetőség

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja

telefonszám

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja,

felhasználóval való kapcsolattartást is szolgálja

számlázási adatok

a megrendelés teljesíthetőségének jogszabályi feltétele, magánszemélyek esetében egybeeshet a korábban megadott személyes adatokkal

megrendelés adatai

a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges

egyéb adatok

minden olyan adat vagy információ, amely a megrendelés teljesítésének érdekében nem elengedhetetlenül szükséges, azonban azok átadását a Felhasználó önszántából megteszi

Az Adatkezelő, a Web-áruház munkája során semmilyen körülmények között nem kér fokozottan „kényesnek” tekinthető adatokat (pl., de nem kizárólag: egészségügyi adatok). Azonban, ha a Felhasználó önszántából az Adatkezelőnek átad ilyen adatokat, akkor azokat az Adatkezelő a megrendelés részeként tekinti és a Felhasználó ellenkező rendelkezésének hiányában a Felhasználó egyéb adataival együtt tárolhatja.

6.Adathasználat és adattárolás

Az Adatkezelő a számára átadott adatokat kizárólag a Felhasználó megrendelésének teljesítése érdekében használja fel.

Az Adatkezelő a számára átadott adatokat a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az azokban megszabott határidők lejártáig tárolja, majd azokat visszavonhatatlanul megsemmisíti.

Az Adatkezelő, a Felhasználó ellenkező rendelkezésének hiányában, a Felhasználó adatait esetleges további megrendelések esetére, az azonosítás és a megrendelés feldolgozásának megkönnyítésére tárolja.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait elektronikus és papíralapú formában is tárolja.

7.Adattovábbítás

Az Adatkezelős a Felhasználó által átadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, illetve a mindenkori jogszabályoknak megfelelve továbbítja harmadik fél részére.

továbbított személyes adat

címzett

adattovábbítás célja

számlázási adatok

az Adatkezelő könyvelője

a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés céljából

családi- és utónév

az Adatkezelővel szerződést kötött csomagszállító szolgáltató – GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

a Felhasználó megrendelésének teljesítésének céljából, hogy a csomagszállító kézbesíthesse azt és a kézbesítésről a Felhasználót értesíthesse

postai elérhetőség

felhasználó e-mail címe

telefonszám

8.A Web-áruház látogatottság mérésére használt szolgáltatásai (Cookie-k)

Az Adatkezelő a Web-áruház felületének látogatottság-mérésére igénybe veszi a Google Analytics (ga.js) szolgáltatásait. Ennek alkalmazása azonban főszabályként és a jogszabálynak megfelelve, a Felhasználó egyértelmű beleegyezéséig kikapcsolt állapotban van, így a Felhasználóról semmilyen adatot nem gyűjt. Az alkalmazás Felhasználó általi aktiválását követően képes megkülönböztetni többek között: az egyes felhasználókat, az oldalon eltöltött időt, a korábbi látogatásokat és a kattintásokat.

Bővebb információért látogasson el a https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage oldalra.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag saját felhasználásra használja, és a Felhasználók irányába semmilyen következményekkel nem jár az alkalmazás használata. Az Adatkezelő ezeket az adatokat semmilyen harmadik félnek nem továbbítja és a Felhasználóról semmilyen személyes profilt nem készít belőlük (pl.: egyénre szabott reklámok, külső honlapokon megjelenő egyénre szabott ajánlatok)

9.Hírlevél

A Web-áruházra történő regisztrációkor vagy azt követően bármikor lehetősége van a Felhasználónak hírlevélre való feliratkozásra. Ennek célja a Web-áruház ajánlatairól és aktualitásairól való információ átadása a hírlevélre feliratkozottaknak. A hírlevélre való feliratkozás után a Felhasználó által megadott családi- és utónév felhasználásával e-mail üzenet kerülhet kiküldésre periodikusan és esetileg is. A hírlevél a Felhasználó családi- és utónevének felhasználásán kívül semmilyen formában sem személyre szabott és tartalmilag az összes hírlevélre feliratkozott Felhasználó ugyan azt az ajánlatot kapja meg.

10.Felhasználó jogosultságai

Minden Felhasználónak lehetősége van adatainak módosítására.

Adatmódosításhoz a Web-áruházba való bejelentkezést követően az „adatlap” gombra kattintva van lehetőség, az Adatkezelő mindennemű értesítése vagy hozzájárulása nélkül.

Minden felhasználó jogosult továbbá kérelmezni, saját adatainak kiadását, felismerhetetlenné tételét és törlését az Adatkezelő által.

Ezen kérelmeket az Adatkezelő kapcsolattartási felületein való kérelmezés után az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.

A Felhasználó adatait az Adatkezelő kérésre elektronikus és másolható módon eljuttatja a Felhasználó adatlapján szereplő e-mail címre.

A Felhasználó adatainak felismerhetetlenné tétele és törlése véglege és visszavonhatatlan.

A felismerhetetlenné tétel után a Felhasználó neve és e-mail címe teljes mértékben felismerhetetlen lesz az Adatkezelőnél, így annak visszakövetése és a Felhasználó azonosítása is lehetetlenné válik ezen adatok alapján.

A Törlés minden a Felhasználóra vonatkozó elektronikus adatot töröl az Adatkezelő rendszeréből. Azonban a Felhasználó nem törölheti az adatkezelő által papírformában tárolt adatokat, melyek a mindenkori jogszabályoknak megfelelő határidőig az Adatkezelőnél maradnak, majd annak lejáratát követően megsemmisítésre kerülnek.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől arra vonatkozó információ átadását, hogy a rá vonatkozó papíralapú adatok megsemmisítésre kerültek-e az adott időpontig.

11.Jogorvoslat

A Felhasználónak joga van az Adatkezelőnél az adatkezelés módját és minőségét illetően panaszt tenni az Adatkezelő által megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő ezt követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 10 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval. A kapcsolatfelvételt követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb a panasz beérkezését követő 30 naptári napon belül az Adatkezelő értesíti a Felhasználót a panaszát érintő intézkedésekről és a panasz megoldásának módjáról.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő által hozott döntéssel, akkor a döntés megváltoztatását kérheti az Adatkezelőtől, minek következtében az Adatkezelő felülvizsgálja döntését és haladéktalanul, de legfeljebb 7 naptári napon belül eleget tesz a Felhasználó kérelmének, vagy részletes indokainak kifejtésével helyben hagyja az eredeti döntését.

A Felhasználónak az Adatkezelő a panaszkezelés elbírálásával egyidejűleg tudtára adja a további jogorvoslati lehetőségeket és azok elérhetőségeit. Ilyenek az illetékes bíróság, az Adatkezelő felügyeleti szervei és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Bírósághoz fordulni az Adatkezelő döntését követő 30 naptári napon belül van lehetősége a Felhasználónak, az adott ügyet illetően.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak biztonságában megalapozottan feltételezhető, hogy a Felhasználót tekintve káros sérülés következik be, az Adatkezelő haladéktalanul értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot és a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által a mindenkor hatályos adatkezelési és egyéb jogszabályok be nem tartását vagy azok szándékos megsértését megalapozottan feltételezi, akkor közvetlenül is fordulhat bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.Korlátozások

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Web-áruházzal kapcsolatos mindennemű tevékenysége során, a mindenkor kötelező jogszabályi kötelezettségek követelményeinek kivételével, minden adatot az egyéb tevékenységeitől különállóan kezel és tárol. A Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a fent leírtakon kívül semminemű felhasználásra.

Az Adatkezelő bárminemű tevékenysége, amely a Web-áruház működtetésén kívül esik, különálló egységet képez.

Adatvédelem

Irányelv

A Pharmaunió Bt.. (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhely tartalma

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Bankkártyás fizetés

Jelenleg On-Line áruházunkhoz nem tartozik bankkártyás szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak bankkártyával számlát kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket, ha bankkártyás fizetésre felszólító ajánlatot kap a nevünkben, azonnal jelezzen felénk az ügyfélszolgálati elérhetőségeinket, mert ilyen felszólítást semmilyen körülmények között sem küldünk ki ügyfeleinknek. Természetesen ezen felszólításnak ne tegyen eleget, mert felmerülhet a csalás gyanúja.
Amennyiben Webshop szolgáltatásunknál elérhető lesz a bankkártyás fizetési mód, azt közleményben tudatjuk kedves látogatóinkkal, vásárlóinkkal.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

PayU online bankkártyás fizetés

Elfogadom, hogy a PHARMAUNIÓ BT. (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 5/e.) által a www.smaragd-gyogyszertar.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Amennyiben webáruházunkban Magyar Forinttól (HUF) eltérő devizában vásárol a PayU online bankkártyás fizetést választva, akkor a bankkártyája Magyar Forintban lesz megterhelve. A PayU nem végez átváltást, a kártyatársaság határozza meg az árfolyamot és végzi el a konverziót. Mivel a feldolgozás több napba is telhet a PayU előre nem tervezhető árfolyamnak megfelelően terheli meg a bankkártyához tartozó számlát a kibocsátó banknál.

További részletekért kattintson ide!

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Webmasters-Informatika Kft., VistaIco.com.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!


Bejelentkezés

E-mail: 
Jelszó:
Elfelejtett jelszó »
Regisztráció »

Bevásárlókosár

0 termék,
0 Ft értékben
(€ 0.00)

Hivatalos kereskedés

Gyógyszertárunk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által engedélyezett módon, hivatalosan forgalmazhat az Interneten is vény nélkül kapható gyógyszereket. Bővebb tájékoztatásért kattintson ide!

Forint - Euro konverter

Ft = 0.00 Euro