Tel.: +36-34-311-135

Homeopátia, Homeopátiás gyógyszerek

Ml A HOMEOPÁTIA?

A homeopátia kifejezés a görög (homoion = hasonló, pathos = szenvedés) szóösszetételből származik, a XIX. századi Magyarországon ezért használták a hasonszenvi gyógymód kifejezést. Gyakorlati születési évének az 1796-os évet tekinthetjük, mert ebben az évben jelentette meg a híres német orvos-gyógyszerész, dr. Samuel Hahnemann sokéves intenzív kutatómunka eredményeként az új terápiás rendszer alapelveit összefoglaló közleményét, melynek lényege a betegek hasonlósági elv szerinti kezelése. SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (Hasonló a hasonló által gyógyíttatik), azaz a betegség olyan gyógyhatású anyag kis adagjával kezelendő, amely az egészséges egyéneknél a gyógyítandó betegséghez hasonló tüneteket volt képes kiváltani.

„Az egyes gyógyszerek teljes betegség okozó hatását ismernünk kell, ami annyit jelent: mielőtt a legtöbb természetes betegségre megfelelő homeopátiás szert remélünk találni és kiválasztani, meg kell figyelnünk lehetőleg mindazon betegségjegyeket és állapotváltozásokat, melyeket az maga is a leginkább előidézni képes."
DR. SAMUEL HAHNEMANN
Organon der Heilkunst, § 111,

DR. SAMUEL HAHNEMANN (A HOMEOPÁTIA ATYJÁNAK) ÉLETE RÖVIDEN

Hahnemann fiatalon és idősen


• Születési év, hely: 1755, Meissen, Szászország
• Orvosi és kémiai tanulmányok (Lipcse, Bécs, Erlangen)
• Gyógyszerészeti tanulmányok
• Fordítói tevékenység
• 1790: híres kínafakéreg kísérlete, a kísérletes orvostudomány megszületése
• 1796: a simile-elv első írásos megfogalmazása, a homeopátia születési éve
• 1810: Organon első kiadása
• 1835: Párizsba költözése
• Halálozási év, hely: 1843, Párizs, Franciaország

A HOMEOPÁTIA SIKERES MŰVELÉSÉNEK HÁROM ALAPPILLÉRE

I. Az egészséges egyéneken végzett gyógyszervizsgálat - gyógyszers
betegségkép
II. A hasonlósági szabály, a simile-elv következetes alkalmazása
III. A sajátos gyógyszer-előállítás (potencírozás) és adagolás

I. A HOMEOPÁTIÁS GYÓGYSZERVIZSGÁLAT

Az egészséges egyéneken történő homeopátiás gyógyszervizsgálat az alapja a különböző gyógyanyagok terápiás alkalmazhatóságának. Hahnemann kínafakéreggel folytatott önkísérletek révén, majd később rokonai, tanítványai segítségével folytatott gyógyszervizsgálatok alapján jutott értékes tapasztalatokhoz.
A vizsgált anyagok hatásait - a fellépő tüneteket - pontosan leírta, így jutott el a homeoterápia első alapelvéhez, az egészséges egyéneken végzett gyógyszervizsgálatokhoz. Ma ez úgy bonyolódik, hogy egészséges személyek (az ún. gyógyszervizsgálók) meghatározott időintervallumon keresztül kapnak számukra és a vizsgálatot irányító orvos számára is ismeretlen homeopátiás gyógyszert, majd ezt követően a fellépő állapotváltozások, tünetek (az ún. gyógyszervizsgálati tünetek) megfigyelése történik, míg a betegek másik csoportja üres gyógyszert (placebót) kap. Az eredmények összesítése után a gyógyszer- vizsgálatban nyert tünetek összességét gyógyszerképnek nevezzük. A gyógyszerkép részét képezik a gyógyszervizsgálati eredményeken túl a vizsgált anyag farmakológiai és toxikológiai eredményei, valamint a betegek révén közvetlenül szerzett terápiás tapasztalatok is. A gyógyszerkép valójában egy adott homeopatikum hatásspektrumának teljes ismeretanyagát reprezentálja. Egyszerű példaként a vöröshagyma (Allium cepa) gyógyszerképe említhető. A hagyma szeletelése közben rövid idő elteltével intenzív szem- és orrváladékozás kezdődik, amely égető fájdalommal és nagy mennyiségű, víztiszta szekrétum termelődésével jár együtt. Ezek a tünetek rohamosan javulnak a szabad levegőn. Az ilyen tünetektől szenvedő beteg a hasonlósági szabály értelmében potenciált formában kapott Allium cepá-tól fog gyógyulni, függetlenül attól, hogy ezen tünetek okozója a vöröshagyma volt vagy sem. Az említett példa természetesen meglehetősen leegyszerűsítő, más gyógyszereknél ennél lényegesen összetettebb tünettanról van szó. Napjainkra a homeopátia gyógyszerkincse óriási, a használatos gyógyszerek száma messze az ezres szám fölött található.

II. HASONLÓSÁGI SZABÁLY - SIMILE-ELV

A hasonlósági szabály értelmében a homeopátiában olyan gyógyszerekel alkalmaznak, melyek egészséges embereknél a betegséghez hasonló tüneteket képesek kiváltani és speciális (pötencírozott) formában a hasonló tünetektől szenvedő betegeknél gyógyulást eredményeznék. A hasonlóság felismerésének feltétele egyrészről a gyógyszer teljes hatásának - a gyógyszerképnek - az ismerete, másrészről a betegség tüneteinek - a betegségképnek - a megismerése homeopata orvos által. A panaszok számbavétele, a betegségkép megismerése nem más, mint a homeopátiás anamnézis, amely a beteg és az orvos közötti irányított információcsere eredménye. Ez felöleli a panaszok teljességét, azok lehetséges okait és azok befolyásolhatóságait (= modalitásait) is.
Egyszerű példa a fentiek illusztrálására, pl. fejfájás esetén lényeges ismeretek:
Hol fáj? (A fájdalom lokalizációja)
Mikor fáj? (Időmodalitás)
Hová sugároz ki a fájdalom?
Mióta áll fenn az állapot?
Miáltal javul vagy rosszabbodik a beteg állapota?
A fentiekből is kitűnhet, hogy a homeopátia individuális (azaz egyénre szabott) orvostudomány.
Mi alapján történik a homeopátiás szerválasztás?
- a gyógyszer- és betegségkép minél nagyobb hasonlósága szerint, ami
- elvezet bennünket a Simile-hez, a hasonló gyógyszerhez.
- minél nagyobb a betegségkép és a gyógyszerkép hasonlósága, annál biztosabb a gyógyulás eredményessége (feltéve, ha a gyógyulás útjában álló akadályokat, pl. az antidotálást is sikerült elhárítani).
Ha a beteg víztiszta folyós náthától égető fájdalomérzet mellett szenved, és a friss levegőn azonnali javulás következik be, akkor az Allium cepa (vöröshagyma) rendelkezik a leghasonlóbb gyógyszerképpel - azaz ez a szer a Simile.

III. A HOMEOPÁTIÁS GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÁS (POTENCÍROZÁS)

A GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS ALAPANYAGAI
• Ásványvilág (a gyógyszerek mintegy 20%-a ásványi eredetű) Pl. kovasav (Acidum silicicum), vas (Ferrum metallicum), arany (Aurum metallicum) stb.
• Növényvilág (a gyógyszerek kb. 70%-a növényi eredetű) Pl. hegyi árnika (Arnica montana), körömvirág (Calendula officinalis), sisakvirág (Aconitum napellus) stb.
• Állatvilág (a gyógyszerek kb. 5%-a állati eredetű) Pl. tintahal festékanyaga (Sepia officinalis), méh (Apis mellifica), kígyó- és pókmérgek stb.

A homeoterápiában alkalmazott alapanyagok gyakran mérgezőek, ennélfogva erős hatással bírnak. A kiindulási anyagokat addig hígítják, szakaszosan addig dörzsölik el (ásványi elemek, fémek esetében), vagy addig rázzák össze (folyékony alapanyagoknál), míg a betegségokozó hatás át nem fordul gyógyító erővé. Ezt a hígítási eljárást, amelynek sajátossága a szakaszos hígítás és ütverázás, nevezik potencírozásnak, illetve dinamizálásnak. A gyártási eljárás során a Német Homeopátiás Gyógyszerkönyv (HAB, Homöopathisches Arzneibuch) irányelveit, előiratait követik. A potencírozás történhet ún. többüveges- eljárással (minden egyes hígítási lépéshez új edényt használnak) vagy ún. együveges-módszerrel (a gyógyszer-előállítás ugyanabban az üvegben történik).
POTENCIÁK
• D (decimalis)-potencia: 1:10 arányú hígítás, 10x összerázás.
• C (centesimalis)-potencia: 1:100 arányú hígítás, 10x összerázás.
• LM-potencia: C3-as trituráció, majd 1:50000 arányú hígítás, hígítási fokonként 100x összerázás. LM I, II, III, ...XXX.
• Q-potencia (Organon 6. kiadása alapján): 1:50000 arányú hígítás friss présléből kiindulva, hígítási fokonként 100x összerázás.
• K-potencia: Korsakoff-potencia, 1:100 arányú hígítás együveges-módszerrel.
• FC-potencia: Folyadékáramlás segítségével előállított, 1:100-as léptékű potencia.
Az ún. LM-, Q-, K-potenciákat és általában a homeopátiás magas potenciákat (lásd később) mindenképpen orvosi kontroll mellett ajánlatos alkalmazni!
A DHU-monokomponensű gyógyszerkészítmények D- és C-potenciaformákban érhetők el a gyógyszertárakban.
A gyógyszerek üvegein a kiindulási anyag latin nevét (pl. Anica montana, Lachesis mutus stb.), mellette a potencírozás módját (pl. D- vagy C-potencia) és a hígítási fokot (pl. 6, 12, 30) tüntetik fel.
Potencírozási és hígítási példa:
Kiindulási anyag: őstinktúra vagy ősdörzsölmény.
-> 1 rész ősanyag + 9 rész alkohol (etanol) vagy tejcukor (laktóz)
-»intenzív összerázás vagy eldörzsölés,
-* D1 potencia (1:10 arányú hígítás és 10x ütverázás1 történt)
-* 1 rész D1 + 9 rész alkohol (etanol) vagy tejcukor'(faktóz)
-* intenzív összerázás vagy eldörzsölés
-»D2 pontencia .... stb.

GYÓGYSZERFORMÁK

Folyékony gyógyszerformák:
• őstinktúra (0)
• dilutio (alkoholos oldat)
• orrcsepp, szemcsepp
• ampulla, injekciós oldat
Szilárd gyógyszerformák:
• ősdörzsölmény (dörzslemény)
• trituratio (tejcukros dörzsölmény)
• tabletta (préselt trituráció)
• globuli (szacharóz golyócskák)
• végbélkúp, kenőcs
Magyarországon jelenleg a gyógyszertárakban a DHU-monokomponensü gyógyszerkészítmények globuli (golyócska) formában, vénymentesen érhetők el. Különösen gyermekek számára ajánlottak a golyócskák, mivel alkoholt nem tartalmaznak és egyszerűen adagolhatok, laktóz-intolerancia vagy coeliakia esetén is alkalmazhatók. A komplex készítmények között találunk orrcsepp, szemcsepp, injekciós oldat, végbélkúp, kenőcs gyógyszerformákat is.
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1