Tel.: +36-34-311-135

Adatvédelem

1.Adatkezelő megnevezése

Pharmaunió Gyógyszerkereskedelmi és Gyógyászati Eszközöket Forgalmazó Betéti Társaság

Székhely:2800 Tatabánya Fő tér 30/a.
E-mail:smaragd.gyogyszertar@pharmaunio.t-online.hu
Telefon:+36-34/311-135
Fax:+36-34/511-025
Honlap:www.smaragd-gyogyszertar.hu

2.Alapelvek

Jelen tájékoztató célja a Pharmaunió Gyógyszerkereskedelmi és Gyógyászati Eszközöket Forgalmazó Betéti Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.smaragd-gyogyszertar.hu címen működő internetes felület és web-áruház (továbbiakban: Web-áruház) adatkezelési tevékenységének alapelveinek lefektetése és ismertetése. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal a Web-áruház munkája során az alább leírtak, és a mindenkori érvényes jogszabályok betartására.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú megváltoztatásra. Az esetleges változásokat a Web-áruház honlapján az Adatkezelő minden esetben közzé teszi.

3.Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Web-áruházzal kapcsolatos munkája során kizárólag annak felületén leadott megrendelések gyors, precíz és hibátlan végrehajtásának céljából hajt végre adatkezelést.

A kezelt adatok kizárólag a Web-áruház regisztrációs folyamatát végrehajtott magán vagy jogi személy (továbbiakban: Felhasználó) által megadott elérhetőségeket és a leadott megrendelés tartalmát foglalják magukba.

A Felhasználók személyes adataikat egyértelmű beleegyezésükkel adják át az Adatkezelő részére.

4.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó regisztrációs folyamat alatt megadott egyértelmű beleegyezése

5.A kezelt adatok típusai

személyes adat

az adatkezelés célja

Felhasználó E-mail címe

a felhasználó regisztrációjához elengedhetetlenül szükséges egyedi azonosító, felhasználóval való kapcsolattartást is szolgálja

jelszó

a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

családi- és utónév

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja

postai elérhetőség

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja

telefonszám

a megrendelés pontos teljesítését szolgálja,

felhasználóval való kapcsolattartást is szolgálja

számlázási adatok

a megrendelés teljesíthetőségének jogszabályi feltétele, magánszemélyek esetében egybeeshet a korábban megadott személyes adatokkal

megrendelés adatai

a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges

egyéb adatok

minden olyan adat vagy információ, amely a megrendelés teljesítésének érdekében nem elengedhetetlenül szükséges, azonban azok átadását a Felhasználó önszántából megteszi

Az Adatkezelő, a Web-áruház munkája során semmilyen körülmények között nem kér fokozottan „kényesnek” tekinthető adatokat (pl., de nem kizárólag: egészségügyi adatok). Azonban, ha a Felhasználó önszántából az Adatkezelőnek átad ilyen adatokat, akkor azokat az Adatkezelő a megrendelés részeként tekinti és a Felhasználó ellenkező rendelkezésének hiányában a Felhasználó egyéb adataival együtt tárolhatja.

6.Adathasználat és adattárolás

Az Adatkezelő a számára átadott adatokat kizárólag a Felhasználó megrendelésének teljesítése érdekében használja fel.

Az Adatkezelő a számára átadott adatokat a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az azokban megszabott határidők lejártáig tárolja, majd azokat visszavonhatatlanul megsemmisíti.

Az Adatkezelő, a Felhasználó ellenkező rendelkezésének hiányában, a Felhasználó adatait esetleges további megrendelések esetére, az azonosítás és a megrendelés feldolgozásának megkönnyítésére tárolja.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait elektronikus és papíralapú formában is tárolja.

7.Adattovábbítás

Az Adatkezelős a Felhasználó által átadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, illetve a mindenkori jogszabályoknak megfelelve továbbítja harmadik fél részére.

továbbított személyes adat

címzett

adattovábbítás célja

számlázási adatok

az Adatkezelő könyvelője

a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés céljából

családi- és utónév

az Adatkezelővel szerződést kötött csomagszállító szolgáltató – GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

a Felhasználó megrendelésének teljesítésének céljából, hogy a csomagszállító kézbesíthesse azt és a kézbesítésről a Felhasználót értesíthesse

postai elérhetőség

felhasználó e-mail címe

telefonszám

8.A Web-áruház látogatottság mérésére használt szolgáltatásai (Cookie-k)

Az Adatkezelő a Web-áruház felületének látogatottság-mérésére igénybe veszi a Google Analytics (ga.js) szolgáltatásait. Ennek alkalmazása azonban főszabályként és a jogszabálynak megfelelve, a Felhasználó egyértelmű beleegyezéséig kikapcsolt állapotban van, így a Felhasználóról semmilyen adatot nem gyűjt. Az alkalmazás Felhasználó általi aktiválását követően képes megkülönböztetni többek között: az egyes felhasználókat, az oldalon eltöltött időt, a korábbi látogatásokat és a kattintásokat.

Bővebb információért látogasson el a https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage oldalra.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag saját felhasználásra használja, és a Felhasználók irányába semmilyen következményekkel nem jár az alkalmazás használata. Az Adatkezelő ezeket az adatokat semmilyen harmadik félnek nem továbbítja és a Felhasználóról semmilyen személyes profilt nem készít belőlük (pl.: egyénre szabott reklámok, külső honlapokon megjelenő egyénre szabott ajánlatok)

9.Hírlevél

A Web-áruházra történő regisztrációkor vagy azt követően bármikor lehetősége van a Felhasználónak hírlevélre való feliratkozásra. Ennek célja a Web-áruház ajánlatairól és aktualitásairól való információ átadása a hírlevélre feliratkozottaknak. A hírlevélre való feliratkozás után a Felhasználó által megadott családi- és utónév felhasználásával e-mail üzenet kerülhet kiküldésre periodikusan és esetileg is. A hírlevél a Felhasználó családi- és utónevének felhasználásán kívül semmilyen formában sem személyre szabott és tartalmilag az összes hírlevélre feliratkozott Felhasználó ugyan azt az ajánlatot kapja meg.

10.Felhasználó jogosultságai

Minden Felhasználónak lehetősége van adatainak módosítására.

Adatmódosításhoz a Web-áruházba való bejelentkezést követően az „adatlap” gombra kattintva van lehetőség, az Adatkezelő mindennemű értesítése vagy hozzájárulása nélkül.

Minden felhasználó jogosult továbbá kérelmezni, saját adatainak kiadását, felismerhetetlenné tételét és törlését az Adatkezelő által.

Ezen kérelmeket az Adatkezelő kapcsolattartási felületein való kérelmezés után az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.

A Felhasználó adatait az Adatkezelő kérésre elektronikus és másolható módon eljuttatja a Felhasználó adatlapján szereplő e-mail címre.

A Felhasználó adatainak felismerhetetlenné tétele és törlése véglege és visszavonhatatlan.

A felismerhetetlenné tétel után a Felhasználó neve és e-mail címe teljes mértékben felismerhetetlen lesz az Adatkezelőnél, így annak visszakövetése és a Felhasználó azonosítása is lehetetlenné válik ezen adatok alapján.

A Törlés minden a Felhasználóra vonatkozó elektronikus adatot töröl az Adatkezelő rendszeréből. Azonban a Felhasználó nem törölheti az adatkezelő által papírformában tárolt adatokat, melyek a mindenkori jogszabályoknak megfelelő határidőig az Adatkezelőnél maradnak, majd annak lejáratát követően megsemmisítésre kerülnek.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől arra vonatkozó információ átadását, hogy a rá vonatkozó papíralapú adatok megsemmisítésre kerültek-e az adott időpontig.

11.Jogorvoslat

A Felhasználónak joga van az Adatkezelőnél az adatkezelés módját és minőségét illetően panaszt tenni az Adatkezelő által megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő ezt követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 10 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval. A kapcsolatfelvételt követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb a panasz beérkezését követő 30 naptári napon belül az Adatkezelő értesíti a Felhasználót a panaszát érintő intézkedésekről és a panasz megoldásának módjáról.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő által hozott döntéssel, akkor a döntés megváltoztatását kérheti az Adatkezelőtől, minek következtében az Adatkezelő felülvizsgálja döntését és haladéktalanul, de legfeljebb 7 naptári napon belül eleget tesz a Felhasználó kérelmének, vagy részletes indokainak kifejtésével helyben hagyja az eredeti döntését.

A Felhasználónak az Adatkezelő a panaszkezelés elbírálásával egyidejűleg tudtára adja a további jogorvoslati lehetőségeket és azok elérhetőségeit. Ilyenek az illetékes bíróság, az Adatkezelő felügyeleti szervei és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Bírósághoz fordulni az Adatkezelő döntését követő 30 naptári napon belül van lehetősége a Felhasználónak, az adott ügyet illetően.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak biztonságában megalapozottan feltételezhető, hogy a Felhasználót tekintve káros sérülés következik be, az Adatkezelő haladéktalanul értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot és a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által a mindenkor hatályos adatkezelési és egyéb jogszabályok be nem tartását vagy azok szándékos megsértését megalapozottan feltételezi, akkor közvetlenül is fordulhat bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.Korlátozások

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Web-áruházzal kapcsolatos mindennemű tevékenysége során, a mindenkor kötelező jogszabályi kötelezettségek követelményeinek kivételével, minden adatot az egyéb tevékenységeitől különállóan kezel és tárol. A Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a fent leírtakon kívül semminemű felhasználásra.

Az Adatkezelő bárminemű tevékenysége, amely a Web-áruház működtetésén kívül esik, különálló egységet képez.